fbpx

Fotograf Johny Kristensen

Persondatapolitik
for Fotograf Johny Kristensen

Idet vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget og offentliggjort denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Persondatapolitikken er vedtaget for at opfylde oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

 • Dataansvarlig og kontaktoplysninger
  • Fotograf Johny Kristensen er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Kontaktoplysninger:

Fotograf Johny Kristensen
CVR-nr.: 35697799
Adresse: Kridtsløjfen 22. 2. 8. 9000 Aalborg

Telefon: +45 2143 0311
E-mailadresse: mail@johnykristensen.dk

 

Indsamlingformål, indsamlingssgrundlag, m.v.

Formålet med vores indsamling af data er først og fremmest for at kunne levere en fotografydelse til dig i henhold til vores aftale og for at kunne have kontakt med dig i den forbindelse. 

Vi indsamler almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 til brug for: 

Indgåelse af aftaler med kunder,

 • Kontakt og korrespondance med kunder,
 • Opkrævning af betaling fra kunder,
 • Levering til kunder i henhold til aftale,
 • Fotografier af kunder eller øvrige på foranledning af kunder,

Disse oplysninger er oplysninger, som du selv aktivt har givet til os i forbindelse med aftaleindgåelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 1. Vi indsamler i nogle tilfælde personfølsomme data, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9 i følgende situationer:

Fotografering er den dataansvarliges forretningsområde og den ydelse, den dataansvarlige leverer og forhandler til sine kunder. Der behandles derfor følsomme personoplysninger ved fotograferingen, hvis fotografiet har et motiv, hvor følgende er opfyldt:

 • Hvor etnicitet og race fremgår, 
 • Hvor politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger fremgår, 
 • Hvor fagforeningsmæssige tilhørsforhold fremgår,
 • Hvor helbredsoplysninger fremgår,
 • Hvor seksuelle forhold eller seksuelle orienteringer fremgår.

De personfølsomme data opsamles derfor kun i overensstemmelse med aftale med dig/den fotograferede, og grundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b sammenholdt med artikel 6, stk. 1, litra a. De personfølsomme data opsamles således kun efter aftale med kunden/den fotograferede.

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling af personoplysningerne i form af et billede, som indeholder følsomme oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at give Fotograf Johny Kristensen besked på at slette det/de pågældende billeder. Kontaktoplysningerne findes under punkt 1.2. Herefter vil sletningen ske i overensstemmelse med punkt 4.

 1. Vi indsamler i enkelte tilfælde data omfattet af punkt 2.2 og 2.3 ved optagelse af fotografier og videomateriale med drone. I dette tilfælde gøres særskilt opmærksom på persondatabehandlingen.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Opbevaring: 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. For så vidt angår oplysninger om vores kunder og de fotograferede, beholder vi som udgangspunkt oplysninger og fotografier i 5 år efter, at der senest har været i kontakt med dig som kunde. Sletningen sker senest ved udgangen af det år, hvor der er gået 5 år siden den seneste kontrakt. Sletning kan ske forinden efter anmodning fra kunden/den fotograferede. 

 

Modtagere af oplysninger:

Oplysningerne og fotografierne overdrages ikke til tredjepart.

 • Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.
 • Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der opbevarer data på vores vegne, herunder Googles G Suite Business, Dinero Regnskab ApS samt vores bogholderi. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.
 • Ved droneoptagelse, jf. punkt 2.4, opbevares data hos droneselskabet samt i lovpligtig dronelogbog. I dette tilfælde gør Fotograf Johny Kristensen særskilt opmærksom på, hvad som gælder. Denne behandling er omfattet af persondatapolitikken.

Sletning 

Oplysninger om kunder, herunder fotografisk materiale:

Sletning foretages efter anmodning fra kunden og senest 5 år efter udgangen af dette år, hvor den sidste kontakt med en kunde foregik. 

Ved anmodning sker sletning dog ikke, hvis Fotograf Johny Kristensens interesse i at beholde materialet overstiger kundens interesse, herunder hvis der eksisterer en tvist imellem kunden og Fotograf Johny Kristensen om betaling, mangler m.v.

 

Uddybende om brug af cookies

 1. Fotograf Johny Kristensens hjemmeside, johnykristensen.dk, anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om hjemmesidens brugere til forbedring af hjemmesiden og dennes indhold. 
 2. Du kan læse nærmere om Fotograf Johny Kristensens anvendelse af cookies her
 3. Hvad er cookies, og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger en hjemmeside og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger og udføre statistik. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og optimere design. 

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 

Slet eller slå cookies fra i browseren:

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger, har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies i den browser, hvori du har besøgt hjemmesiden. Vi gør opmærksom på, at hvis du har benyttet flere forskellige browsere til at besøge vores hjemmeside og flere enheder, er det nødvendigt at slette cookies i samtlige anvendte browsere. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør, afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din anvendte browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal være opmærksom på, at hvis du afviser, sletter eller blokerer cookies vil du igen skulle afgive samtykke/afvise samtykke på besøgte hjemmesider. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Sikkerhed

 1. Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. 
 2. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har vedtaget interne retningslinjer i forbindelse med et eventuelt databrud.
 3. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. 

DINE RETTIGHEDER

 

Generelt:

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, kan du kontakte Fotograf Johny Kristensen via konktaktoplysningerne ovenfor i punkt 1.2. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi overlader/videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.2.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet:

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage vedrørende brug af cookies. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1.2, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Vi vil herefter konkret vurdere, om en sletning er mulig henset til vores opfyldelse af den indgåede kontrakt imellem os. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1.2 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret:

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet:

Fotograf Johny Kristensen (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores hjemmeside eller ved anden interaktion med Fotograf Johny Kristensen, kan du klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00 
Mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk

 

VERSION

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 27. maj 2022